Jelölési felhívás - Etikai-fegyelmi Bizottságba tag és póttag választása

Tisztelt Kollegina!
Tisztelt Kollega!                                                                   

A KEM Mérnöki Kamara 2020-ban megválasztott tisztségviselőinek mandátuma még tart, azonban az Etikai-fegyelmi Bizottság esetében szükségessé vált időközi választás megtartása, az alább megüresedett tisztségek betöltése céljából:

Besey László, aki több mint két évtizeden át odaadó elkötelezettséggel és kivételes szakmaisággal látta el a KEM Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottság elnöki feladatait a közelmúltban lemondott tisztségéről és bizottsági tagságáról. Szabó Pál, aki 2016-tól volt tagja az Etikai-fegyelmi Bizottságnak 2022. december 31-én elhunyt.

2020-ban 1 fő Etikai-fegyelmi Bizottsági póttag került megválasztásra, Gáspárek Kázmér László, aki vállalta, hogy ellátja az egyik megüresedett tisztséget.

Mindezek alapján a 2023. májusban megtartandó éves kamarai Taggyűlésen 1 fő Etikai-fegyelmi Bizottsági tagot és lehetőség szerint, célszerűen 2 fő bizottsági póttagot szükséges megválasztani a 2024-ben esedékes tisztújításig terjedő időszakra.

Az időközi választást a még regnáló Választási Jelölő Bizottság készíti elő, melynek tagjai: Csanádi József, Lányi Tamás, Rózsár Péter, Szentgyörgyi András, Tóth Mária.

A kamarai honlapon, IDE kattintva megtalálható a hatályos Alapszabályunk, amely tartalmazza a választás szabályait is.

Ezúttal kérjük fel a KEM Mérnöki Kamara tagjait, hogy a fenti kamarai tisztségekre szíveskedjenek jelölteket javasolni. Jelölni a KEM Mérnöki Kamara aktív tagját lehet, a közhiteles névjegyzékben ide kattintva kereshető.

FONTOS! Csak azon személyek jelölését tudjuk elfogadni, akik egyúttal nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a jelölést az adott tisztségre.

Csatoltan küldjük a jelölő lapot és elfogadó nyilatkozatot, amelyet kérjük, a Választási Jelölő Bizottság részére a kemmk11@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton, legkésőbb 2023. március 25-ig szíveskedjenek megküldeni.

Szíves együttműködésüket előre is nagyon köszönjük.

 

Üdvözlettel:

Rózsár Péter
elnök

Melléklet:

Jelölő lap és elfogadó nyilatkozat 2023. időközi választás