Megemlékezés a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulója alkalmából

cikkek: 

Megemlékezés a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulója alkalmából

 

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara, a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara, valamint az Esztergom Barátainak Egyesülete tisztségviselői emlékeztek és koszorúzták meg 2021. október 13-án Esztergomban, a Mária Valéria híd lábánál elhelyezett Homor Kálmán emléktáblát.

A híd újjáépítésének 20. évfordulóján emlékeztek Homor Kálmánra, Esztergom Díszpolgárára, továbbá mindazon polgárokra, építészekre, mérnökökre, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak, hogy az országhatáron folyó Duna fölött a sokrétű kapcsolatot szimbolizáló Mária Valéria híd újból átívelhessen.

Az ünnepi összejövetelen és koszorúzáson Besey László mérnök-statikus köszöntőjében személyes élményekkel emlékezett meg az 1999-ben elhunyt Homor Kálmánról, a hídépítés folyamatának előkészítéséről és a tényleges munkálatokról.

Beszédét Kölcsey Ferenc soraival zárta:

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”