Tisztújítás a Komárom-Esztergom Vármegyei Mérnöki Kamarában

 A Komárom-Esztergom Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. május 22-én, hagyományaihoz híven egy Mérnöknap keretében rendezte meg Taggyűlését, ezúttal Tatabányán a Puskin Művelődési Ház nagytermében.

Az ünnepélyes megnyitón vendégeink, Dr. Kancz Csaba főispán és Borsó Tibor a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés alelnöke köszöntötték a megjelenteket.
A Mérnöknap nyitó programjaként Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, igazságügyi szakértő tartott tájékoztató előadást a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 2024. október 1-től hatályba lépő rendelkezéseiről, segítséget nyújtva a kamara szakmagyakorlóinak a jogszabályi változásokra való felkészüléshez.

A Taggyűlés hivatalos részében Bukovics László, a KEV Mérnöki Kamara elnöke számolt be a jelenlévőknek a szervezet 2023. évi tevékenységétől, kitekintéssel az elmúlt 4 év eseményeire. Kihívásokban bővelkedő volt az elmúlt ciklus, mely során sikerült változatos kamarai szolgáltatásokkal, eseményekkel, színvonalas szakmai továbbképzésekkel segíteni a tagok és nyilvántartott szakmagyakorlók tevekénységét.
A költségvetési beszámoló és a pénzügyi terv elfogadása előtt Vinitor Ágnes, a kamara titkára tájékoztatta a résztvevőket a köztestület gazdálkodásáról, melyet a Felügyelő Bizottság beszámolója követett.

A Taggyűlés legünnepélyesebb pillanata a Kamarai kitüntetések átadása volt.
A 2003-ban alapított Mikovinyi Sámuel Díjat azok a kamarai tagok kapják, akik kiemelkedő mérnöki tevékenységükkel maradandó értéket hagynak az utókorra. A díjat Forisek Ilona okl. építőmérnök, okl. útépítő szakmérnök és Viczena József okl. gépészmérnök (járműgépész), okl. mérnök-közgazdász vehették át. Elismerésben részesült továbbá Lányi Tamás okl. gépészmérnök, okl. gépipari gazdasági mérnök, aki részére a soron következő Taggyűlésen kerül majd átadásra a díj.

Az elmúlt 4 éves ciklus során sajnos a koronavírus járvány miatti elővigyázatosságból több tagnak nem volt módja átvenni az Örökös tag cím elismerő oklevelét. Örömteli és megtisztelő volt, hogy ez alkalommal ünnepélyes keretek között köszönthettük Sasvári Józsefet, Sóki Imrét, Vejtey Tibornét és Dr. Wernsdörfer Ferencet.

A hivatalos napirendi pontok záró részében került sor a tisztségviselők megválasztására, melyet Rózsár Péter a Választási Jelölő Bizottság elnöke koordinált.
Az érvényes szavazás eredményét Fülöp Kinga Melinda a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette. A KEV Mérnöki Kamara elnöke a következő 4 év során Bukovics László, aki ezzel második elnöki ciklusát kezdte meg.

A Mérnöknap a már hagyományos uzsonnával és baráti beszélgetéssel zárult, melyhez a frissítő Vértesi Ásványvizet az Északdunántúli Vízmű Zrt. biztosította.

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, köszönjük minden tagunknak és vendégünknek a részvételt!